01.01.2021.

         Stranica "aktuelno" neće biti ažurirna do daljnjeg.

         Rezlog je neatraktivnost jer su primat preuzele društvene mreže.

         Aktuelnosti možete pratiti na našim stranicama        

 

          25.10.2020.

         Glavna lovna sezona.

         U toku glavne lovne sezone odstreljeno: 92 zeca i 217 fazana. 

         Izuzetno u odnosu na ranije godine odstreljene i 2 divlje svinje i 2 šakala.

         D.svinje odstreljene u sekciji V.Vojlovce, šakali u sekciji Togočevce ... foto

 

       04.08.2020.

         Početak lovne sezone.

         Lovna divljač: prepelica, grlica, divlji golub, gugutka, sojka, gačac. 

         Lovni dan u mesecu avgust je nedelja.

         Lovni dani u mesecu septembar su subota i nedelja ... odluka

 

       13.01.2020.

         Skupština uduženja.

         Održana redovna sednica Skupštine lovačkog uduženja.

         Usvojen završni račun, izveštaj sekretara i predsednika uduženja.

         Doneto niz odluka potrebnih za dalji rad, doneta odluka o članarini ... odluka

 

       14.01.2020.

         Afrička kuga svinja.

         Naše lovište proglašeno za teren sa visokim rizikom pojave afričke kuge svinja

         Područje visokog rizika podrazumeva intezivni odstrel i preduzimanje raznih

         mera u cilju smanjenja brojnosti svinja i sprečavanje daljeg širenja zaraze.

 

       27.10.2019.

         Početak glavne lovne sezone.

         Lovna divljač: zec i fazan. Lovni dan nedelja

         Broj lovnih dana na zeca 2 ili do ispunjenja plana a maksimalno 3.

         Broj lovnih dana na fazana 5 ili do ispunjenja plana a maksimalno 6.

 

       04.08.2019.

         Početak lovne sezone.

         Lovna divljač: prepelica, grlica, divlji golub, gugutka, sojka, gačac. 

         Lovni dan u mesecu avgust je nedelja.

         Lovni dani u mesecu septembar su subota i nedelja .... odluka

 

       01.07.2019.

         Obuka pasa

         Dozvoljena obuka lovačkih pasa.

         Termini: četvrtak i nedelja

         Teren: Teren određen za obuku pasa.

 

       05.03.2019.

         Unos fazana

         U lovište uneto 130 fazana za reprodukciju starosti 10 meseci.

         Fazani peuzeti iz fazanerije LU Niš.

         Ispust fazana izvršen u svim sekcijama  .... video

 

       24.02.2019.

         Grupni lov na predatore

         U sekciji Pertate organizovan grpuni lov na vuka, šakala i lisicu.

         Lovna akcija sprovedena uz učešće oko 120 lovaca, kako članova udruženja

         tako i gostiju iz okolonih udruženja. Odstreljen vuk  ....  foto

 

       25.01.2019.

         Skupština udruženja

         Održana redovna sednica Skupštine udruženja. Doneta odluka o usvajanju

         izveštaja stručne i lovačuvarske službe. Usvojen izveštaj Predsednika

         sekretara i usvojen završni račun. Doneta odluka o visini članarine .... odluka

 

       28.10.2018.

         Početak glavne sezone lova

         Lovna divljač: zec i fazan:. 

         Zec: broj lovnih dana 2-3. Fazan: broj lovnih dana 5.

         Lovni dan: nedelja.

 

       05.08.2018.

         Početak lovne sezone.

         Lovna divljač: prepelica, grlica, divlji golub, gugutka, sojka, gačac. 

         Lovni dan u mesecu avgust je nedelja.

         Lovni dani u mesecu septembar su subota i nedelja .... odluka

 

       23.03.2018.

         Izborna Skupština udruženja

         Održana izborna sednica Skupštine udruženja. Za Predsednika udruženja

         izabran Pavlović Bojan, za Predsednika Skupštine Jović Aleksandar.

         Izabrani organi i komisije udruženja. Mandat izabranih lica je 4 god.

 

       25.01.2018.

         Skupština udruženja

         Održana redovna sednica Skupštine udruženja. Doneta odluka o usvajanju

         izveštaja stručne i lovačuvarske službe. Usvojen izveštaj Predsednika kao i

         završni račun. Doneta odluka o visini članarine .

 

       06.08.2017.

         Početak lovne sezone.

         Početak "letnje" lovne sezone je 06, avgust, 2017.

         Lovna divljač:prepelica, gugutka, d.golub, sojka, gačac.

         Lov psima ptičarima na određenim terenima, ostalo detaljnije kilik .... ovde

 

       20.06.2017.

         Lovna karta.

         Lovne karte dostavljene i mogu se preuzeti nakon podnošenja zahteva.

         Lovne karte se izdaju u terminu jun, avgust ( 15-20 ) i oktobar ( 15-20 ).

         Lovna karte je osnovni dokument koji daje lovcu pravo na lov.

 

       14.05.2017.

         Izložba pasa CAC, Lebane.

         Na održanoj izložbi pasa prisustvo članova našeg udruženja na zavidnom nivou.

         Najbolji rezultati i šampioni rasa u razredu mladih u selekciji epanjel breton i

         srpski gonič. Lovački psi sa rodovnikom zastupljeniji više nego ikad .... foto

        

       27.03.2017.

         Lovna osnova.

         Usvojena Lovna osnova lovišta. Po novoj osnovi uprava lovište u narednih

         10 godina poverena našem udruženju. Ovo je svojevrsna potvrda stručnog rada

         prethodnih godina, discipline i odgovornog ponašanja.

 

       19.03.2017.

         Prebrojavanje divljači.

         U skladu sa planom aktivnosti, izvršeno prebrojavanje divljači.

         Matični fond fazana stabilan, brojno stanje  zeca na nivo prethodne godine što

         ukazuje na prestanak tendencije pada brojnosti, jarebica manje od očekivanog

 

       03.03.2017.

         Unos fazana.

         U lovište uneto 150 fazana za reprodukciju.

         Fazani starosti 10 meseci preuzeti iz fazanerije "Vinik" LU Niš .... video

         Uneto 120 koka i 30 pevca. Sekcije preuzele fazane i izvršile ispust.

 

       25.01.2017.

         Skupština udruženja.

         Na redovnoj sednici Skupštine udruženja, doneta odluka o usvajanju završnog

         računa. Usvojen izveštaju sekretara i izveštaj predsednika udruženja.

        Doneta odluka u visini članarine za 2017/18 .... odluka

 

       15.01.2017.

         Prihrana divljači. Biti lovac znači biti human

         Veliki broj lovaca odazvao se apelu i učestvovao u akciji prihrane divljači.

         Za napuna 3 dana na 18 lokaciji iznešeno oko 600 kg zrnaste hrane.

        Ako nešto od prirode uzmu LOVCI to višestruko vrate .... foto

 

       04.12.2016.

         Početak lovne sezone na divlju svinju i divlju patku.

         Usvojen plan organizacije grupnog lova na divlju svinju, vuka, šakala i lisicu.

         Lov divlje patke na jezerima u Bošnjacu i Pertatu i delu reke Jablanice.

         Lov ostale pernate divljači po dozvoli za lov sitne divljači .... kalendar 

 

       08.10.2016.

         Početak lovne sezone na zeca i fazana - 30. oktobar.

         Na sednici upravnog odbora doneta odluka o početku lovne sezone

         Broj lovnih dana na fazana je 5, na zeca 2 ili 3 odnosno do ispunjenja kvote

         za odstrel predviđene plansklim dokumentom  ....  odluka ...... kalendar      

 

       05.10.2016.

         Lovačka komora Jablaničkog okruga.

         Održan sastanak na kome su prisustvovali lovočuvari i stručna lica svih

         udruženja Jablaničkog okruga. Na veliko zadovoljstvo svih prisutnih usvojen

         jedinstven datum početka lovne sezone kao i broj lovnih dana na zeca.

 

       03.10.2016.

         Lovačka slava - Sveti Jevstatije

         Lovci lovačkog udruženja u više grupa i na različitim mestima proslavili

        lovačku slavu  .... foto

 

       14.08.2016.

         Početak lovne sezone.

         Početak letnje lovne sezone na lovostajem zaštićenu divljač:

         divlji golub grivnaš, prepelica, gugutka, sojka, gačac.

         Detaljnije , odluka  .... vidi

 

       08.05.2016.

         Lovci, članovi udruženja, učesnici CAC Lebane.

         Na 3. nacionalnoj izložbi pasa svih rasa održanoj u Lebanu, učestvovali lovci

         članovi udruženja. Ostvareni značajni rezultati rasa epenjel breton, nemački

         kratkodlaki ptičar i srpski gonič .... foto

  

       14.02.2016.

         Grupni lov na vuka šakala i lisicu, Pertate.

         U sekciji Peratate organizovana lovna akcija lova na predatore

         Akcija uspešno završena uz odstrel 2 lisice.

         Lovnoj akciji prisustvovali i članovi okolnih udruženja .... foto

 

       02.02.2016.

         Markirni prsluk.

         Lovačko udruženje će svim svojim članovima u narednoj lovnoj sezoni,

         pokloniti markirni prsluk sa logom udruženja.

         Član prilikom uplate prve rate članarine, dobija prsluk.

 

       31.01.2016.

         Završena sezona lova 2015-16

         Ispunjen plan zimskog lova pernate divljači, nije bilo odstrela divlje svinje,

         vuka i šakala, odstreljeno 8 lisica.

         U narednih  4  nedelja planira se organizovani gropni lov na predatore.

  

       22.01.2016.

         Skupština udruženja

         Održana redovna sednica Skupštine udruženja. Doneta odluka o usvajanju

         izveštaja stručne i lovačuvarske službe. Usvojen izveštaj Predsednika kao i

         završni račun. Doneta odlukao visini članarine .

 

       29.11.2015.

         Završena sezona lova na zeca i fazana.

         Jedna od lošijih godina kad se misli na broj odstreljenih jedinki.

         Ne ispunjenje plana odstrela pripisuje se izuzetno sušnoj godini, a to dokazuje

         i smanjen odstrel u susednim i većini lovišta Jablaničkog okruga.

 

       01.11.2015.

         Početak sezone lova na zeca i fazana.

         Popularno nazvan " jesenji lov" počeo na svim terenima udruženja.

         Planiran broj lovnih dana je 4 na zeca i 5 na fazana.

         Planiran odstrel 120 zeca i 260 fazana.

 

       23.10.2015.

         Lovački ispit

         Lovačko udruženje organizovalo polaganje lovačkog ispita za svoje nove

         članove. Ispit održan u Leskovcu pred komisijom lovačkog saveza Srbije.

         Lovački ispit položilo 7 kandidata  koji su time stkli pravo na lovnu kartu.... foto

 

       10.10.2015.

         Hranilišta za krupnu divljač

         Završena prva faza projekta izgradnje hranilišta.

         Izgradjeno 5 hranilišta za krupnu divljač ukupne vrednosti 35.000,oo rsd

         Hranilišta postavljena na terenima svih sekcija .... foto

 

       03.10.2015.

         Lovačka slava - Sveti Jevstatije

         Lovačka slava sve je popularnija kod lovaca. Više o običajima klik .... ovde

         Nekoliko lovnih grupa proslavilo slavu i molitvom i u prisustvu sveštenika

         dalo doprinos očuvanju tradicije i promocije zaštitnika lovaca .... foto

 

       08.09.2015.

         Upravljanje populacijom šakala

         Eminentni eksperti iz Srbije i Bugarske, održali predavanje o povećanju

         populacije šakala, uzrocima ekstremnog rasta i uticaju na lovnu divljač.

         Predavanju održanom u Nišu, prisustvovala stručna služba udruženja.

 

       09.08.2015.

         Početak letnje lovne sezone.

         Početak lovne sezone na grlicu, prepelicu, divljeg goluba i gugutku.

         Tereni za lov psima ptičarima određeni u svakoj sekciji.

         Apel lovcima za upotrebu vidljive i uočljive odeće

 

         22.07.2015.

         Potpisivanje ugovora o izgradnji hranilišta.

         Ministarstvo poljoprivrede odobrilo sredstva iz budzetskog fonda za izgradnju

         hranilišta u našem lovištu. Potpisivanje ugovora obavljeno u prostorijama 

         Lovačkog saveza Srbije u prisustvu Predsednika saveza. .... foto

 

         16.07.2015.

         Obeležavanje lovišta.

         Izvršena zamena oštećenih tabli kao i postavljanje novih. Obeležene granice 

         lovišta, terena za obuku pasa i rezervata.

 

          22.03.2015.

         Prebrojavanje divljači.

         Rezultati prebrojavanja: fazan-stabilna populacija sa tendencijom ozbiljnog 

         porasta brojnog stanja, jarebica - u skladu sa planskim dok. ali manje od

         kapaciteta lovišta, zec - manje od očekivanog. .... foto

 

          10.03.2015.

          Unos fazana.

          U skladu sa Godišnjim planom gazdovanja u lovište uneto 150 fazana starosti   

          10 meseci. Vrednost investicije 195.000 rsd. Preuzimanje i ispust fazana

          izvršen po sekcijama .... foto

 

           08.02.2015.

          Grupni lov na vuka, šakala i lisicu.

          Lovna akcija organizovana u sekciji "Bošnjace". Učestvovalo 172  lovca od čega  

          68 gostiju iz drugih udruženja. Odstreljene 2 lisice ....  foto

 

           26.01.2015.

           Završena lovna sezona 2014 - 15.

          

                                                             1   2   3