Broj: 17

Datum: 23.01.2021.

Na sednici Skupštine udruženja od 23.01.2021.  doneta je sledeća:

O D L U K A

o visini članarine za lovnu 2021/22

 

broj 1.

-          Uplata članarine se vrši u ratama ili celosti u iznosu utvrđenom ovom odlukom.

-          Članarine se sastoji:

a)      članarina

b)      akontacija za lov sitne divljači

c)       lovna karta

-          akontaciju za lov određuje Upravni odbor naknadnom odlukom,

-      lovna karta po cenovniku Uprave za šume.

    

Broj 2. članarina, ukupno ( a + b ):

       -    Redovni član………………………………... 8.000,oo rsd + lovna karta

-    Redovni član ( obnova ) …………………. 8.000,oo rsd + lovna karta

       -    Novi član - pripravnik   ……………………. 8.500,oo rsd + lovna karta

-    Počasni - povlašćeni  član ………………. 3.500,oo rsd + lovna karta

-   Neredovni član ............................... 10.500,oo rsd + lovna karta

-   član iz drugog udruženja ................. 12.000,oo rsd + lovna karta

 

Broj 3. rokovi uplate:

I rata ………………………… 1.500,oo rsd ………. do 06.02.

             - nov, pripravnik               2.000,oo rsd

             - iz drugog udruženja      5.500,oo rsd

II rata ……………………….. 1.500,oo rsd ………. do 06.03.

III rata ………………………. 2.000,oo rsd ……… do 03.04.

IV rata ………………………. 2.000, oo rsd ……..  do 01.05.

V rata …………………………2.000,oo rsd ………  do 05.06.

 

-  Nakon navedenih rokova utvrđuje se uvećanje iznosa rate za 200,oo rsd

Povlašćeni i počasni članovi oslobođeni su uvećanja rate.

 

Status redovnog člana se gubi ukoliko se članarina ne obnovi do 06.06.2020.

 

Članarina za neredovne članove od 06.06. 2020  = 10.500,oo rsd sa uplatom u celosti.                       

       -   Za sve kategorije osim pripravnika uduženja ( obnova, novi iz drugih udruženja ... )

____________________________________

 

_____________________________

 ....  pravilnik o članstvu  ( kompletan Pravilnik )

 

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva ( izvod iz Pravilnika )

Član 2.

  1. Fizičko lice koje je punoletno može biti član udruženja ukoliko ispunjava zakonske uslove:  

-   poseduje dozvolu za držanje i nošenje lovačkog oružja;

-   da ima položen lovački ispit;

-   izuzetno član odruženja može biti i punoletno lice koje ne ispunjava zakonske uslove

    da bude lovac, pod uslovom da ima akt o tome da je obučeno za rukovanjem

     lovačkim oružjem, koje se izdaje u skladu sa zakonom.

  2. Fizička lica iz tačke 1. ovog člana dostavljaju i sledeću dokumentaciju:

-   predlog Predsednika lovačke sekcije, za prijem u članstvo;

-   potvrdu matičnog  udruženja da nije kažnjavan i da se protiv njega ne vodi disciplinski

    postupak.

  3. Fizičko lice koje je maloletno može biti član udruženja ukoliko ispunjava uslove:

-   za maloletno lice do 14 godina dostavi izjavu o pristupanju koju je potpisao njegov

    zakonski zastupnik.

-   za maloletno lice sa više od 14 godina dostavi potpisanu izjavu o pristupanju a njegov

    zakonski zastupnik da pismeni pristanak za to.

  4. Postupak prijema u članstvo sprovodi se uz pismeni zahtev, a ispunjenost uslova dokazuje se   

                ispravama izdatim u skladu sa zakonom. 

Član 3.

    Svako lice koje ispunjava i prihvata uslove utvrđene ovim pravilnikom i Statutom može svojom  

                slobodnom voljom da se učlani ili istupi iz članstva u Lovačkom udruženju   „Bošnjace“

    Član udruženja se postaje na osnovu izjave o pristupanju  ( zahtev ) i odluke Upravnog odbora o  

                 prijemu u članstvo.

 

Član 4.

    Odluku o prijemu u članstvo i prestanku članstva donosi Upravni odbor.

     Ukoliko Upravni odbor lovačkog udruženja odluči da ne primi u članstvo podnosioca  

               zahteva, on može izjaviti žalbu Skupštini lovačkog udruženja u roku od 8 dana od

                dana prijema obrazložene odluke Upravnog odbora lovačkog udruženja.

    Odluka Skupštine lovačkog udruženja  je konačna. 

__________________________________________

 

....    prethodna strana