• fazan
  • zec
  • poljska jarebica
  • divlji golub
  • prepelica
  • grlica
  • divlja guska
  • divlja patka
  • vuk
  • lisica

            

        Kalendar lova - Zakon o divljači i lovstvu: 

                   

                      PTICE   od   do                        SISARI   od   do
  fazan 01.10. 31.01.     divlja svinja AKS AKS
  poljska jarebica - lovostaj   2024.        mužjak - vepar 01.01. 31.12.
  grlica - lovostaj   2024.        ženka - krmača 01.01. 31.12.
  prepelica 15.08 30.09.        nazime ( do 60 kg ) 01.01. 31.12.
  gugutka 01.08. 28.02.      srna    
  divlji golub - grivnaš 01.08. 28.02.         mužjak - srndać 15.04. 30.09.
  sojka 01. 08. 28. 02.         srna, lane 01.09. 31.01.
  gačac 01.08. 28.02.      zec 15.10. 15.12.
  divlja patka - gluvara 01.09. 28.02.        
  divlja patka - kržulja 01.09. 28.02.      vuk 01.07. 31.03.
  divlja patka - zviždara 01.09. 28.02.      šakal 01.01. 31.12.
  divlja guska - lisasta 01.10. 28.02.      lisica 01.01. 31.12.
  divlja guska - glogovnjača 01.10. 28.02.      divlja mačka  01.07. 28.02.
  šumska šljuka 01.10. 31.01.      kuna belica  01.10. 28.02.
  jastreb kokošar 01.01. 31.12.      kuna zlatica  01.10. 28.02.
  svraka 01.01. 31.12.      jazavac  01.07. 28.02.
 

 

Kalendar lova Lovačkog udruženja "Bošnjace" lovna 2022-23

 

                    PTICE   od   do                        SISARI   od   do
  fazan 30.10. 04.12.     divlja svinja  AKS AKS
  poljska jarebica -- --        mužjak - vepar 01.08. 31.03.
  grlica -- --        ženka - krmača 01.08. 31.03.
  prepelica 01.08. 26.09.        nazime ( do 2 g.star. ) 01.08. 31.03.
  gugutka 01.08. 30.01.      srna    
  divlji golub - grivnaš 01.08. 30.01.         mužjak - srndać - - - -
  sojka 01.08. 30.01.         srna, lane - - - -
  gačac 01.08. 30.01.       zec 30.10. 13.11.
  divlja patka - gluvara 05.09. 30.01.        
  divlja patka - kržulja 05.09. 30.01.      vuk 01.08. 30.01.
  divlja patka - zviždara 05.09. 30.01.      šakal 01.08. 30.01.
  divlja guska - lisasta 31.10. 30.01.      lisica 01.08. 30.01.
  divlja guska - glogovnjača 31.10. 30.01.      divlja mačka  01.08. 30.01.
  šumska šljuka 31.10. 30.01.      jazavac  01.08. 30.01.
  jastreb kokošar 01.08. 30.01.      kuna belica  31.10. 30.01.
  svraka 01.08. 30.01.        

 

Plan odstrela za lovnu 2022-23 godinu.:

srna vepar krmača nazimad zec fazan polj. jarebica
0 3 3 12 110 360 0

 

 

Trajnom zabranom lova zaštićuju se:
   sisari: ris (lunx lunx), hermelin (Mustela erminea), lasica (Mustela nivalis), osim u blizini fazanerija, do 500 m, stepski tvor (Mustela eversmanni), šareni tvor (Vormela peregusna) i vidra (Lutra lutra), hrčak (Cricetus cricetus), slepo kuče  (Spalax leucodon), slepa krtica (Talpa caeca), šumski puh ( Dryomys nitedula ).


   ptice: severni gnjurci (Gaviidae), nesiti (Pelecanidae), čaplje, (Ardeidae) (osim sive čaplje), kašikare i ražnjeni (Threskornithidae), rode (Ciconiidae), labudovi (s.f. Sugninae), utva zlatokrila (Tadorna ferruginea), šarena utva (Tadorna tadorna), plavokljunka (Od`yura leucocerhala), mala lisasta guska (Anser erytropus), sve ptice grabljivice (orlovi, orlovi leљinari, jastrebovi (izuzev jastrebova kokošara), mišari, lunje, eje i sokolovi), veliki tetreb (Tetrao urogallus), ždralovi (Grudae), droplje (Otidiade), šljuke sabljarke (s.f. Recurvirostrinae), liskonoge (s.f. Palaropodinae), vivak (Vanellus vanellus), zijavci (Glaveolidae), galebovi i čigre (Lariidae), kukavice (Cuculidae), sove (Strigidae), elgnjevi (Caprimulgidae), pištare (Apodidae), zlatovrane (Coraciidae), vodomari (Alcedinidae), pčelarice (Meropidae), pupavci (Upupidae) i detlići (Picidae), ševe (Alaudidae), laste (Hirundinidae), gavran (Corvus corax),
siva vrana (Corvus cornix), čavka (Corvus monedula), svraka (Pica pica), vrapci (Passeridae )