• karabin
  • patrone
  • lovački nož
  • puška
  • redenik
  • truba

Deklaracija o pravima lovaca


                                                                           

                                                                              Uvod
Lovci, lovačka udruženja i lovački savezi su, u svom organizovanom trajanju u državi Srbiji od 1896. godine, ostvarili izuzetne rezultate u zaštiti i očuvanju divljači, održavanju i unapređivanju lovišta i dugi period naše savremene istorije bili su jedni subjekt, izvan državnih institucija, koji se starao o opstanku i očuvanju divljači.

Dosadašnji i budući rad lovačke organizacije i rezultati u unapređenju lovstva i obezbeđenju uslova za održivo korišćenje divljači u Republici Srbiji, najbolji su odgovor organizacijama za zaštitu životinja, koje zlonamerno ocenjuju naše aktivnosti i traže zabranu lova, pokušavajući da izjednače prava čoveka-lovca sa pravima životinja, što je suprotno svim dosadašnjim tekovinama civilizacije.

U tom cilju i ovom Deklaracijom, svi lovci, lovačka udruženja i lovački savezi, uvereni da je priznavanje urođenog dostojanstva i jednakih i neotuđivih prava svih ljudi temelj slobode i pravde, da sva ljudska bića uživaju slobodu govora i verovanja i zaštićena su pravnim sistemom, kao i da je nepoštovanje, preziranje i izjednačavanje prava čoveka-lovca sa pravima životinja uvredljivo, teže da vaspitanjem i činjenjem doprinesu poštovanju prava i slobode lova, kao civilizacijske tekovine ljudskih bića.

                                                                           Stav prvi

Svi ljudi koji postanu lovci su slobodni i jednaki u dostojanstvu i pravima. Oni su obdareni razumom i poštujući kodeks lovaca Srbije treba jedni prema drugima da postupaju u duhu lovačkog bratstva. Svakom lovcu pripadaju sva prava i slobode proglašene u ovoj Deklaraciji bez ikakvih razlika u pogledu pola, jezika, religije, političkog ili svakog drugog mišljenja, nacionalnog ili društvenog porekla, imovine, rođenja ili drugih okolnosti i neće se praviti nikakva razlika na osnovu političkog, pravnog ili međunarodnog statusa zemlje ili teritorije kojoj neko lice pripada.

                                                                         Stav drugi

Lovci su pred zakonom jednaki i imaju pravo bez ikakve razlike, da ih zakon jednako štiti. Svi imaju pravo na jednaku zaštitu protiv bilo kakve diskriminacije kojom se krši ova Deklaracija i protiv svakog podsticaja na ovakvu diskriminaciju. Lovac ima pravo da ga nadležni sud efikasno štiti od dela kršenja osnovnih lovačkih prava koja su mu priznata ustavom ili zakonom.

                                                                        Stav treći

Lovac ne sme biti izložen proizvoljnom mešanju u privatni život, porodicu, stan ili prepisku, niti napadima na čast i ugled. Lovac ima pravo na zaštitu zakona protiv ovakvog mešanja ili napada.

                                                                       Stav četvrti

Lovac ima pravo na slobodu kretanja i izbora lovišta u granicama države. Lovac ima pravo na slobodu mirnog zbora i udruživanja. Niko ne može biti primoran da pripada nekom udruženju.

                                                                        Stav peti

Punoletni muškarci i žene, bez ikakvih ograničenja u pogledu rase, državljanstva ili vere, imaju pravo da polažu lovački ispit i da postanu lovci. Žene lovci i deca u lovačkom podmlatku imaju pravo na naročito staranje i pomoć.

                                                                       Stav šesti

Lovac ima pravo da učestvuje u upravljanju javnim poslovima svoje lovačke organizacije, neposredno ili preko slobodno izabranih predstavnika. Lovac, kao član lovačkog udruženja i lovačkog saveza ima pravo na osiguranje i pravo da ostvaruje društvena i kulturna prava neophodna za svoje dostojanstvo, u skladu s organizacijom i sredstvima. Lovac ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, što obuhvata i pravo da ne bude uznemiravan zbog svoga mišljenja.

                                                                      Stav sedmi

Lovac ima pravo na školovanje i svaku vrstu obrazovanja. Stručna nastava treba da bude svima podjednako pristupačna na osnovu njihovih sposobnosti. Školovanje trebada bude usmereno punom razvitku ljudske ličnosti i učvršćenju poštovanja lovačkih prava.

                                                                     Stav osmi

Lovac u vršenju svojih prava i sloboda može biti podvrgnut samo onim ograničenjima koja su predviđena zakonom u cilju obezbeđenja nužnog priznanja i poštovanja prava i sloboda drugih i u cilju zadovoljenja pravičnih zahteva morala javnog poretka i opšteg blagostanja u demokratskom društvu. Ova prava i slobode ni u kom slučaju ne mogu se izvršavati protivno ciljevima i načelima međunarodnih lovačkih organizacija CIC-a i FACE-a i Kodeksa lovaca Srbije.

                                                                   Stav deveti

Nijedna odredba ove Deklaracije ne može se tumačiti kao pravo za ma koje udruženje ili lovca da obavlja bilo koju delatnost ili da vrši bilo kakvu radnju usmerenu na poništenje prava i sloboda koji su u njoj sadržani, kao i opštih prava i sloboda svih ljudi.